FORSIDE | HAVER TIL SALG | ARRANGEMENTER | HISTORIE | BILLEDER | LINKS | AKTUELT | KONTAKT

 

Haveforeningen lå tidligere på den grund, som for 40 år siden blev til Lyngby Storcenter.

Da man skulle bygge centret, nedlagde man den gamle kolonihaveforening og og i stedet blev haveforeningen Ermelunden etableret. Haveforeningen er beliggende på Ermelundstien ved Firskovvej langs den fredede fæstningsvold. Fæstningskanalen eksisterer stadig fra Furesø til Lyngby Hovedgade, men den er tørlagt til Toftebæksvej og opfyldt resten af vejen. Hele den grønne landskabskile fra Lyngby Sø til Ermelunden er fredet.

 

Historien om fæstningskanalen - et led i Københavns landbefæstning.

 
Da de gamle volde omkring København blev sløjfet i 1857 for at give plads til byens udvidelse, var landets hovedstad i princippet uden forsvarsværker.
Nederlaget til Tyskland i 1864 var stærkt medvirkende til, at der hos regeringen opstod et ønske om en ny og effektiv form for befæstning af København. Den blev gennemført af
den konservative regering under ledelse af konseilpræsident J.B.S. Estrup ved hjælp af provisoriske finanslove i 1886-94.

Befæstningen bestod af volde, en række forter og batterier ved Øresund og langs Nordfronten, f.eks. Lyngby Fort og Fortun Fort, samt et oversvømmelsesområde mellem Vestvolden og Øresund. I de fleste af årene var mere end 2000 arbejdere beskæftiget, så det var landets største arbejdsplads, og den samlede udgift for staten blev, hvad der i dag svarer til anlægget af Storebæltsbroen.

I tilfælde af krig ville man lukke Lyngby Sø’s afløb gennem Mølleåen og åbne stemmeværket ved Frederiksdal og stemmeværkerne ved Lyngby Kirke og Ermelundsvej for at lede vandet til oversvømmelsesområderne. 

Desuden kunne der ledes vand fra Kanalen gennem Gentofte Sø til Utterslev Mose således, at København kunne blive beskyttet af en sammenhængende vandspærring fra Køge Bugt (Vestvolden) gennem Utterslev Mose og videre til Øresundskysten ved Klampenborg.

Ved Første Verdenskrigs udbrud blev befæstningen og dens mandskab på 60.000 mand sat i alarmberedskab, men undgik heldigvis at træde i funktion, og i 1920 blev Københavns befæstning nedlagt.

Fæstningskanalen eksisterer stadig fra Furesø til Lyngby Hovedgade, men den er tørlagt til Toftebæksvej og opfyldt resten af vejen. Hele den grønne landskabskile fra Lyngby Sø til Ermelunden er nu fredet. Kilde: Fæstningens venner (www.faestningskanalen.dk)


 

 

Haveforeningen Ermelund - Firskovvej 1 - 2800 Kgs. Lyngby