PRAKTISKE OPLYSNINGER

Her kan du læse lidt om de praktiske ting, når du har en have hos os.


Der fremgår flere praktiske ting af ordensreglerne.

FÆLLESHUS

Vores fælleshus brændte ned i juni 2020. Heldigvis dækker vores forsikring, så fælleshuset kan blIve genopført.


Resterne af det tidligere fælleshus er fjernet og vi afventer nu, at udbud afsluttes. Det har desværre været en lang proces.


Vi forventer, at det nye fælleshus bliver færdigt til sensommeren 2024, og glæder os til at holde en indvielsesfest.

AFFALD

Haveaffald, ukrudt og andet affald må ikke henkastes på området udenfor haverne. Opbevar det i egen have, indtil du kan komme af med det.

 

Der er opstillet skraldestativer ved fælleshuset, der tømmes ugentligt fra sæson åbning til sæson afslutning (omkring marts/april-oktober).

 

Der opstilles container til haveaffald fra hækkeklipning en weekend i henholdsvis juli og i september i forbindelse med fristen for hækkeklipning.


I 2024 er datoerne for container:

 • 12-14 juli
 • 27 september - 29.september

 

Du skal selv sørge for at bortskaffe følgende på genbrugsstationen

 • Sten, større mængder jord, stød, mv.
 • Større mængder haveaffald
 • Malingrester, byggeaffald, mv.

STÅR LÅGEN ÅBEN?

Når havelågen står åben, så er man altid velkommen til at hilse på hos hinanden ... og måske blive inspireret lidt eller blot få en hyggelig snak.


Og er havelågen lukket er det som oftest for at have lidt fred og ro.

VAND

Vi har en vandhane i alle haver, og der åbnes for vandet i foråret og slukkes igen til efteråret.


Vandet lukkes centralt hver vinter.


Vi ønsker alle at have vand i haverne så længe som muligt, så bestyrelsen holder nøje øje med vejret for at undgå frostsprængte rør.


Vi plejer at åbne for vandet i slut marts/start april og lukker igen for det omkring midt oktober/start november.

TOILETVOGNEN

Indtil vi får vores fælleshus igen, så har vi en toiletvogn med 2 toiletter.


Du skal benytte nøglen til det gamle fælleshus, altså samme nøgle som sidste år. Er der problemer med nøglen så send en mail til bestyrelsen@hfermelund.dk. Du kan også selv få lavet en kopi af naboens nøgle, der forhåbentligt ikke har problemer med at åbne døren.


Bind, tamponer og lignende må ikke skylles ud i toilettet. Der benyttes madame-poser, som smides i affaldscontaineren efter brug.


Der er ugentlig rengøring. Hjælp os dog stadig med at holde det pænt ved 

 • Ikke at efterlade affald, da det tiltrækker rotter
 • Skift håndklædet, hvis det trænger
 • Lås døren efter dig, så det kun er foreningen, der bruger toiletterne
 • Efterlad toilettet i pæn og ren stand.


Tak fordi du er med til at gøre det behageligt for næste toiletgæst.

KOMPOST

Lav gerne din egen kompost i din have. Det giver dig god næringsrig jord til dine planter - husk dog altid at blande komposten med jorden.


Bladaffald, plantestængler, ukrudt uden frøstande osv. giver god jorddækning og kompost. Læs evt. mere på Havenyt.dk om, hvordan du starter din egen kompost, og forskellige komposteringsmetoder.


Madrester og andet husholdningsaffald må ikke anvendes til åben kompostering eller henkastes på arealerne af hensyn til faren for rotter.


Du kan også altid hente gratis kompost på genbrugsstationen på Firskovvej om foråret. Hold øje med datoerne på ltf.dk.

ROTTER

Husk at anmelde det til kommunen, hvis du ser en rotte i Haveforeningen Ermelund. Det gør du via kommunens hjemmeside.


Her kan du også læse kommunens gode råd om, hvordan vi undgår dem!

BOMMEN IND TIL HAVEFORENINGEN

Nu har vi fået vores nye flotte bom som vi er glade for.

Husk at sdste bil lukker bommen. 

HAR DU HAFT INDBRUD?

Øv altså!! Det sker desværre ind i mellem.


Hjælp derfor altid hinanden med at holde øje med hinandens huse.


Når uheldet er ude skal du:

 • Sikre dit hus, hvis der fx er ødelagt døre/vinduer
 • Meld det til Nordsjællands Politi
 • Kontakt bestyrelsen@hfermelund.dk, der giver dig oplysninger, så du kan få det meldt til vores forsikringsselskab, og så bestyrelsen kan melde det videre ud til alle medlemmer.
 • Send også gerne besked ud i vores Facebook gruppe, så alle får tjekket deres huse.

HVEM EJER OG PASSER HVAD?

Haveforeningen Ermelund lejer arealet af Lyngby-Taarbæk Kommune. Det er Kolonihaveforbundet, der har indgået lejeaftalen med kommunen på haveforeningens vegne.


Haveforeningen Ermelund passer og vedligeholder haverne, toiletvognen og fælleshuset.


Lyngby-Taarbæk Kommune drifter og vedligeholder grusstien, slår græsset på udenomsarealerne, klipper hvidtjørnene og tømmer skrald ved bænkene.


Lyngby-Taarbæk Forsyning tømmer skrald ved fælleshuset/toiletvognen.