HISTORIE

Der har ikke altid været kolonihaver på Ermelundskilen


Haveforeningen Ermelund blev nemlig anlagt i Ermelundskilen, hvor den tidligere Fæstningskanal lå. 


Fæstningskanalen var en del af Københavns Befæstning og navnet på den kanal, som i årene 1886-88 blev gravet fra Furesøen til Ermelunden. I tilfælde af krig, kunne sluserne åbnes, så søerne kunne levere vand til en række planlagte oversvømmelsesområder. Du kan læse mere på faestningskanalen.dk.


Fra Lyngby Hovedgade ved Lyngby Kirke fører kanalstien, i bunden af den engang vandfyldte Fæstningskanal, hen til Toftebæksvej ved hjørnet af Lyngby Storcenter. Herfra fortsatte den langs Lyngby Storcenter, hvor den har givet navn til Kanalvej. Der er stadig en tydelig sænkning i terrænet hen til hjørnet af Klampenborgvej og Kanalvej. Her fra førte kanalen i en lige linje til Ermelundsvej langs den nuværende Ermelundssti. Haveforeningen Ermelund er anlagt ovenpå den tidligere Fæstningskanal. 


Kanalen blev bl.a. fyldt op med resterne af den tidligere politistation på Klampenborgvej, som måtte vige pladsen, da Lyngby Storcenter og Hotel Eremitagen skulle opføres.