FORURENET JORD

Haveforeningen Ermelund er placeret på arealet efter den opfyldte fæstningskanal.. Der er derfor en risiko for, at jorden er forurenet.


Region Hovedstaden har foretaget en screening og Haveforeningen Ermelund kan også være forurenet med PFAS.


Du kan læse mere om PFAS-forurening på Region Hovedstadens hjemmeside.

FORHOLDSREGLER

Bestyrelsen indskærper, at I overholder de udmeldte forholdsregler fra Region Hovedstaden i forbindelse med risiko for PFAS forurening:

  • Undgå at røre jorden - brug havehandsker
  • Lad være med at dyrke grøntsager og bær i jorden – brug i stedet krukker, højbede og plantesække med ren jord


I bør også følge de råd, der gælder, ved omgang med lettere forurenet jord:


  • Undgå at børn leger med den forurenede jord eller putter den i munden
  • Dæk bar jord ved at lægge fliser, perlesten, grus eller barkflis – eller så græs eller sæt bunddækkeplanter
  • Vask hænder efter havearbejde og udendørs leg
  • Skift sko inde, så jord ikke bliver slæbt ind på gulve og tæpper
  • Dyrk jordbær og krydderurter i ren jord. Det er svært at skylle al jorden af, da planterne vokser tæt på jorden
  • Vask frugt og grønt og skræl rodfrugter inden brug, da de vokser direkte i jorden
  • Læg fast bund i sandkasser og underlag under gynger og andre legeredskaber.

REGIONENS PJECE

Du kan også læse Region Hovedstadens pjece "Forurenet jord i haven - hvis du bor på en tidligere losseplads".

KAN JEG DRIKKE VANDET FRA VANDHANEN, HVIS JEG BOR PÅ EN MULIG PFAS-GRUND?

​Ja, det kan du godt!


Vandværkerne kontrollerer løbende drikkevandet for en række forurenende stoffer, herunder PFAS-stoffer og kommunerne fører tilsyn med, at drikkevandet overholder kvalitetskravene. Hvis du får drikkevand fra et vandværk, kan du derfor trygt drikke vandet fra vandhanen. selvom du bor på en mulig PFAS-grund.


Kilde: Region Hovedstadens hjemmeside


Du kan læse om den høje vandkvalitet i Lyngby-Taarbæk Kommune på forsyningsselskabets hjemmeside.