Lokalplan 267

Du kan læse lokalplan 267 og få mere viden om, hvad der er gældende for området.


Lokalplanen blev udarbejdet med henblik på, at fæstningskanalen blev genetableret og Haveforeningen Ermelund blev flyttet længere tilbage op mod Ermelundskilen. Ideen er kommunen efterfølgende gået bort fra, men den ændrede placering af Haveforening Ermelund fremgår fortsat af lokalplanen.